SOĞUTMA KULESİ KİMYASALLARI
 
.  Kışır ve depozit önleyici kimyasallar
 Korozyon önleyici kimyasallar
.  Mikrobiyolojik oluşum önleyici kimyasallar
.  Köpük kesiciler