ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR
     
 
.  Organik koagülantlar
 Koku gidericiler
.  Metal çöktürücüler
 Emülsiyon kırıcılar
.  Katı ayrıştırıcılar
.  Susuzlaştırıcılar